***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1743
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ค่าตอบแทนการส่งหมายเรียกพยานที่ใช้แทนตารางแนบท้ายคำสั่ง 431/2550
 รายละเอียด
    ขอทราบค่าตอบแทนการส่งหมายเรียกพยานที่ใช้แทนตารางแนบท้ายคำสั่ง 431/2550 ลง 1 ส.ค.2550 ครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  คำสั่ง ตร. ที่ 431/02550 ลง 1 ส.ค. 2550 ได้ยกเลิกแล้ว และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 121/2556 ลง 19 ก.พ. 2556 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานในกรณีคดีเดียวกันมีพยานหลายคน ดังนี้ 1. คดีเดียวกันพยานหลายคนอยู่บ้านเดียวกันจ่ายให้หมายเดียว 1.1 ส่งหมายเรียกพยานในเขตกรุงเทพมหานคร อัตราไม่เกิน 150.-บาท 1.2 ส่งหมายเรียกพยานในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพหมานคร อัตราไม่เกิน 200.-บาท 2. คดีเดียวกันพยานหลายคนอยู่บ้านคนละหลัง แต่แขวง/ตำบล เดียวกัน 2.1 ส่งหมายเรียกพยานในบ้านหลังแรกจ่ายตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ 2.1.1 ส่งหมายเรียกพยานในเขตกรุงเทพมหานคร อัตราไม่เกิน 150.-บาท 2.1.2 ส่งหมายเรียกพยานในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพหมานคร อัตราไม่เกิน 200.-บาท 2.2 ส่งหมายเรียกพยานรายต่อ ๆ ไปในบ้านแต่ละหลังจ่ายคราึ่งหนึ่งของอัตราการจ่ายตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ 3. คดีเดียวกันพยานหลายคนอยู่แขวง/ตำบลต่างกัน จ่ายตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ 3.1 ส่งหมายเรียกพยานในเขตกรุงเทพมหานคร อัตราไม่เกิน 150.-บาท 3.2 ส่งหมายเรียกพยานในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพหมานคร อัตราไม่เกิน 200.-บาท หมายเหตุ กรณีการส่งหมายเรียกพยานที่ไม่ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่พนักงานผู้ส่งหมาย 1. พยานเป็นข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างที่อยู่ในสถานีตำรวจหรือหน่วยงานเดียวกันกับเจ้าพนักงานผู้ส่งหมาย 2. การส่งหมายเรียกพยานทางไปรษณีย์ เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการส่งทางไปรษณีย์จากงบดำเนินงานอยู่แล้ว 3. การส่งหมายเรียกพยานให้ส่วนราชการ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-11-30 10:49:52] IP: 125.24.136.53
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน