***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 782
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจ้างฯ 2560
 รายละเอียด
    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขัง เดิมได้รับอนุมัติยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535 เนื่องจากปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อยากทราบว่าการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหายังคงปฏิบัติตามระเบียบเดิมได้หรือไม่ หรือต้องรอให้ ตร. หารือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขออนุมัติยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อน รบกวนขอคำตอบด้วยนะคะ เพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่สับสนในการผู้ปฏิบัติค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ต้องรอให้ ตร. หารือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขออนุมัติยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อน ได้คำตอบอย่างไรแล้วจะแจ้งอีกครั้ง
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-11-30 11:02:33] IP: 125.24.136.53
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน