***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 313
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอสอบถามเรื่องเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ด้านยาเสพติด
 รายละเอียด
    ในระเบียบเขียนไว้ว่า 1.ผู้ตรวจได้ 60% 2.ผู้เกี่ยวข้อง 20% 3. เข้ากองกลาง 20% ไม่เห็นได้ตามระเบียบเลย ในส่วนของผู้ตรวจไม่มีปัญหาได้เต็ม ส่วนผู้เกี่ยวเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่โดยตรง ไม่เห็นได้ตามที่กำหนด 20% บางที่ไม่ได้ก่มี อยากทราบว่าเค้าใช้อะไรเป็นตัวกำหนดในการจัดสรรเงินผู้ตรวจให้เจ้าหน้าที่ เพราะงานทั้งหมดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ผลตอบแทนได้น้อยกว่าหรือไม่ได้ เพราะอะไร หรือเจ้าหน้าที่ไม่มีความสำคัญ หรือไม่ก่ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ในการรับ-ส่งการตรวจยา พิมพ์รายงาน รายงานต่าง ๆ ให้มีแต่ผู้ตรวจคนเดียวเลยไม่ดีกว่าหรือคะ จะได้ไม่ต้องเขียนการจัดสรรเงินให้เจ้าหน้าที่ และไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เลยก่ได้นะคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนสอบถามไปยัง สพฐ.
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-09-12 16:32:33] IP: 125.24.102.245
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน