***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 22
 ประเภท : ด้านงบประมาณ
 เรื่อง
    ขอทราบการจัดสรรงบประมาณค่าน้ำมันรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 รายละเอียด
    อยากทราบรายละเอียดการจัดสรรค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์/คัน/ปี
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ร.ต.อ.หญิง ปาณิศรา ไชยสลี  วันที่ - เวลา : [ ร.ต.อ.หญิง ปาณิศรา ไชยสลี ] IP : 182.52.67.135
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน