***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 527
 ประเภท : ด้านงบประมาณ
 เรื่อง
    ขอทราบการจัดสรรงบประมาณค่าน้ำมันรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 รายละเอียด
    อยากทราบรายละเอียดการจัดสรรค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์/คัน/ปี
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  หลักเกณฑ์การจัดสรร รายการค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นปี 2561 ของ ตร. - ปี 2560 ใช้สถานภาพรถยนต์และ จยย. จริง ปรากฏว่าเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการจัดสรร เนื่องจากบางหน่วยไม่จำหน่ายรถที่ใช้การไม่ได้เพราะต้องการเงินค่าน้ำมัน ในขณะที่บางหน่วยจำหน่ายรถออกไปแล้ว ส่งผลให้ได้รับเงินน้อยกว่าหน่วยอื่นที่มีสถานีขนาดเท่ากัน - การแก้ปัญหาการจัดสรรค่าน้ำมันปี 2561 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมได้ใช้อัตราอนุญาตของกำลังพลของหน่วยเป็นฐานในการคิดจำนวนรถยนต์ และ จยย. เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสถานีตำรวจ ดังนี้ 1. กำลังพลอัตราอนุญาต 72 คน ต่อรถยนต์ 5 คัน และ จยย. 20 คัน เช่น สถานีตำรวจที่มีอัตราอนุญาต 144 คน จะมีรถยนต์ 10 คัน และ จยย. 40 คัน เป็นต้น 2. สถานีตำรวจ บช.น. , สภ.เมือง และ สภ. ที่มีอัตราอนุญาต ตั้งแต่ 216 คนขึ้นไป รถยนต์ คิดอัตรา 3,600 บาท/คันต่อเดือน / จยย. อัตรา 1,600 บาทคัน/เดือน เนื่องจากเป็นสถานีที่มีขนาดใหญ่ 3. สถานีตำรวจอัตราอนุญาต 215 คนลงมา รถยนต์ คิดอัตรา 2,250 บาท/คันต่อเดือน / จยย. อัตรา 1,000 บาทคัน/เดือน 4. สถานีตำรวจใน 3 จชต. รถยนต์ คิดอัตรา 1,350 บาท/คันต่อเดือน / จยย. อัตรา 600 บาทคัน/เดือน เนื่องจากได้รับงบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้ไขปัญหา จชต. ด้วยอีกทางหนึ่ง
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-10-19 14:05:08] IP: 180.180.122.96
 
คำตอบ  
  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ งป. ค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-10-19 14:17:01] IP: 180.180.122.96
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน