***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1105
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอรายละเอียดหนังสือ
 รายละเอียด
    ผมอยากได้รายละเอียดหนังสือกำหนดเวลารับ-ฝากเงินในแต่ละวันประจำสถานีฯครับ ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ด.ต.ชัยรัตน์ แสนโคตร  วันที่ - เวลา : [ ด.ต.ชัยรัตน์ แสนโคตร ] IP : 1.4.138.43
 
     
คำตอบ  
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/20052 ลง 29 พ.ค. 2518 เรื่อง เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของส่วนราชการ กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการได้มีเวลาปิดบัญชีและรวบรวมตัวเงินในความรับผิดชอบ ในวันหนึ่ง ๆ จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงินนำเข้าเก็บรักษา ในตู้เซฟเก็บเงินของทางราชการได้ทันก่อนสิ้นเวลาทำงาน เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของส่วนราชการ โดยปกติจึงควรเป็นเวลา 15.30 น. รบกวนส่งเมล์มานะคะจะจักส่วงเอกสารให้ หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่ E-libary สงป. เข้าไปที่ฝ่ายการเงิน 6 กง.
วันที่-เวลา: [ 2017-11-21 10:02:17 ] IP: 101.108.110.207
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน