***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 24
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ค่าตอบแทน
 รายละเอียด
    ค่าตอบแทนชันสูตร , ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาฯ , ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน ต้องเบิกภายในปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ ถ้ายื่นเบิกไม่ทันในปีงบประมาณนั้น สามารถนำไปยื่นในปีงบประมาณใหม่ได้หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : หนักงานสอบสวน  วันที่ - เวลา : [ หนักงานสอบสวน ] IP : 1.2.195.12
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน