***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1384
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เกณฑ์การปรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี
 รายละเอียด
    อยากทราบว่ารับราชการตำรวจวุฒิปริญญาตรี อายุงาน 9 ปี    ได้ปรับเงินเดือนหรือเปล่า  เพราะเห็นข้าราชการพลเรือนได้ปรับกันหมดแล้ว เช่น กระทรวงการคลัง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

เรื่องการปรับเงินเดือน ให้ติดต่อไปที่ กองทะเบียนพลหมายเลขโทรศัพท์ 022052400 ,022052446

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-07-27 18:15:38] IP: 101.108.148.21
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน