***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 232
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกค่าเลี้ยงดูบุตร
 รายละเอียด
    อยากทราบสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรตำรวจ จะขอหนังสือยืนยันว่าทางสนง.ตำรวจไม่มีสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือบุตรคะ ถ้ามีรบกวนส่งเข้าe-mailขอบคุณคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : chailai  วันที่ - เวลา : [ chailai ] IP : 202.12.118.61
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน