***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 518
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    สอบถามเรื่องการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
 รายละเอียด
    เรื่อง การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล (ของผู้รับบำนาญตำรวจ) ป่วยเข้ารพ.เอกชน (นอน รพ. 3 วัน) เนื่องจากปอดอักเสบ ได้ส่งเรื่องเบิกที่ต้นสังกัด ตำรวจ ภาค 4 (ผบช.ภ.4) ได้รับแจ้งเบิกไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน จากนั้่น บุตรได้นำใบเสร็จพร้อมเอกสารแนบจาก รพ. มาเบิกที่ทำงานบุตร (ทำงานรัฐวิสาหกิจ) จนท. จึงได้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นแล้วสามารถเบิกได้บางส่วน แต่ต้องให้หน่วยงานราชการต้นสังกัด (ตำรวจ) ออกหนังสือแนบเป็นทางการ จึงติดต่อประสานหน่วยงานการเงิน แต่ได้รับแจ้งว่าให้ทางต้นสังกัดของบุตรที่จะไปเบิกทำเรื่องขอมา....(งง) รู้สึกไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อและเรื่องเหมือนยุ่งยากมาก ๆ ค่ะ แล้วหน่วนราชการการเงินของตำรวจ เมื่อไม่ส่งเบิกให้แล้วด้วยตามเหตุผลดังกล่าว แต่เมื่อได้รับการร้องขอ ก็ควรจะอำนวยความสะดวก และทำไมต้องให้หน่วยงานของบุตรเป็นคนทำหนังสือขออีกค่ะ ถ้าเราไปประสานงานด้วยตัวเองแล้ว รบกวนช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ แนะนำด้วยค่ะ จะได้รีบส่งเบิก (2 เดือน ผ่านไปแล้วค่ะ)
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน