***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 241
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การตรวจสุขภาพประจำปี
 รายละเอียด
    หากข้าราชการป่วย ไม่ตรวจสุขภาพประจำปีได้ไหมครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วรากร  วันที่ - เวลา : [ วรากร ] IP : 27.55.10.69
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน