***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 418
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ยึดโฉนดที่ดินมาประกันไม่มาถอนภายใน 10 ปี
 รายละเอียด
    นายประกันนำโฉนดที่ดินมาประกันตัวผู้ต้องหา คดีเสร็จสิ้นโดยนายประกันไม่ผิดสัญญาประกัน ได้ทำหนังสือให้มารับโฉนดคืนแต่ไม่มารับ จนบัดนี้ครบ 10 ปี ขอทราบแนวทางการดำเนินการครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนให้หน่วยงานมีหนังสือประสานขอให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบว่าสถานะของโฉลดดังกล่าว ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือมีการแจ้งสูญหายหรือไม่
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-11-30 14:59:57] IP: 125.24.136.53
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน