***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 42
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ยึดโฉนดที่ดินมาประกันไม่มาถอนภายใน 10 ปี
 รายละเอียด
    นายประกันนำโฉนดที่ดินมาประกันตัวผู้ต้องหา คดีเสร็จสิ้นโดยนายประกันไม่ผิดสัญญาประกัน ได้ทำหนังสือให้มารับโฉนดคืนแต่ไม่มารับ จนบัดนี้ครบ 10 ปี ขอทราบแนวทางการดำเนินการครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ร.ต.ท.สำเริง ตุ้มมณี  วันที่ - เวลา : [ ร.ต.ท.สำเริง ตุ้มมณี ] IP : 1.4.195.77
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน