***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 631
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอทราบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 718 /2543 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2543
 รายละเอียด
    คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่ง เรื่องมอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าบริการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักให้แก่แพทย์ และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ******* คำสั่ง ตร.ที่ได้สอบถามไปได้มีการเปลี่ยนแแปลงหรือไม่อย่างไร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ขออนุญาตส่งคำสั่งดังกล่าวมาตามที่อยู่ e-mail ทีแจ้งให้ ขอบคุณครับ*****
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ส.ต.ท.ธีรวุฒิ กองตองกาย  วันที่ - เวลา : [ ส.ต.ท.ธีรวุฒิ กองตองกาย ] IP : 1.2.184.98
 
     
คำตอบ  
  คำสั่ง 798/2543 ลง 29 พ.ย. 2543 ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะคะ
วันที่-เวลา: [ 2017-06-05 10:17:41 ] IP: 125.25.151.52
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน