***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1350
 ประเภท : ด้านการบัญชี
 เรื่อง
    ขอทราบตำแหน่งสายบัญชี
 รายละเอียด
    อยากทราบตำแหน่ง รอง สว.บัญชี ปี 55 จะได้เตรียมเลือกตำแหน่งค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

จากการประสานงานในเบื้องต้น ทราบว่า อต. อยู่ระหว่างการกำหนดตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งทางบัญชีค่ะ ในเบื้องต้นนี้ทราบว่าทุกหน่วยเบิกจ่ายจะมีตำแหน่ง รอง สว. ทางบัญชี อย่างน้อย 1 คน ค่ะ

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-06-28 16:07:49] IP: 101.108.213.57
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน