***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 464
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 384/2547 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2547
 รายละเอียด
    ขอคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 384/2547 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2547 อีเมลล์ [email protected]
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ส.ต.ต.กิตติพงษ์  วันที่ - เวลา : [ ส.ต.ต.กิตติพงษ์ ] IP : 118.174.154.237
 
     
คำตอบ  
  กง.สงป.ได้จัดส่งคำสั่ง 384/2547 ให้แล้วในอีเมลล์ [email protected]
วันที่-เวลา: [ 2017-05-29 11:43:02 ] IP: 101.108.4.58
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน