***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 7832
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    บำเหน็จตกทอด
 รายละเอียด
    

บิดาเป็นข้าราชการบำนาญสังกัด กก.ตชด.11 อ.มะขาม จ.จันทบุรี  เสียชีวิตตั้งแต่  3  กรกฏาคม 2559  ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จตกทอด  ตั้งแต่ 10  กรกฏกาคม ไม่ทราบว่ามีกำหนดระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะทราบได้ว่าบำเหน็จตกทอดนั้นจะได้รับหรือไม่

ขอบคุณค่ะ 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ยศนันท์ เพ็งจางค์  วันที่ - เวลา : [ ยศนันท์ เพ็งจางค์ ] IP : 1.0.191.82
 
     
คำตอบ  
  ได้ประสานไป กก.ตชด.11 แล้วหรือไม่ว่ามีปัญหาติดขัดในเรื่่องใด ... หากเป็นกรณีปกติที่ไม่มีอะไรติดขัด หน่วยที่รับเรื่องบันทึกข้อมูลเข้าระบบบำเหน็จบำนาญได้ทันรอบที่กรมบัญชีกลางสั่งจ่าย จะได้รับเงินตามรอบที่กรมบัญชีกลางทำการจ่ายเงิน
วันที่-เวลา: [ 2017-01-31 15:31:09 ] IP: 1.20.107.81
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน