***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 714
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกเงินค่าอาหารผู้ต้องหา
 รายละเอียด
    

1.ขอระเบียบและแบบฟอร์มการเบิกเงินค่าอาหารผู้ต้องหา

2.ต้องมีสัญญา และข้อตกลง ระหว่างผู้รับทำอาหาร กับสน.ว่าอย่างไร 

                                ขอบคูณครับ 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไปที่ E-libary สงป. เลือก กองการเงิน เลือก หัวข้อระเบียบ/คำสั่ง เลือก ค่าอาหารผู้ต้องกัก หรือส่ง mail มาจะได้จัดส่งเอกสารให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-11-25 11:20:48] IP: 125.25.145.4
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน