***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 14575
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินเดือน+พ.ช.ค. 15,000 บาท สำหรับวุฒิป.ตรี น่าจะได้ประมาณเดือนไหนครับ ?
 รายละเอียด
    

เนื่องจาก บช. ที่กระผมอยู่ได้ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้งสัญญาบัตรและประทวน ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการในคุณวุฒิ ป.ตรี ให้ได้รับ เงินเดือน บวก ค่าครองชีพชั่วคราว ให้ได้รับ 15,000 บาท ไปแล้ว และได้ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้องแล้ว อยากทราบว่ากำลังพลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จะได้รับ อัตราเงินเดือน+ค่าครองชีพ = 15,000 ประมาณเดือนไหนครับ(เห็นว่าน่าจะไม่เกิน มิ.ย. 55)......ขอบคุณครับ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

เงินเดือน กับ เงิน พ.ช.ค. ใช้ระเบียบคนละตัว  นำมารวมกันไม่ได้ต้องดูแต่ละประเภท 

1. เงินเดือน มีการชดเชย ให้ 2 ช่วง  ( 1.ชดเชย ตั้งแต่ 1 ต.ค.2553  ปรับอัตราบรรจุให้เทียบเท่ากับ กพ.   2. ชดเชย ตั้งแต่ 1 ม.ค.2555 สำหรับวุฒิป.ตรี ให้ =15,000 )   ให้ดูหลักเกณฑ์จาก ทพ.

2. เงิน พ.ช.ค.  มีการปรับ 2 ครั้ง ( 1.ตั้งแต่ 1 เม.ย.2554 และ 2.ตั้งแต่ 1 ม.ค.2555)   ซึ่ง กง. ได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเรียบร้อยแล้ว

3. การเบิกจ่าย หากหน่วยออกคำสั่่งเรียบร้อยแล้ว ให้ขอรับรองเงินเดือนเหลือจ่ายไป อต.  ก่อนทำการขอเบิก

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-06-23 13:12:57] IP: 182.53.5.51
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน