***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 671
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าอาหารผู้ต้องหา
 รายละเอียด
     รบกวนขอเกี่ยวกับระเบียบพร้อมแบบฟร์อมที่ใช้ในการเบิกเงินค่าอาหารผู้ต้องหาค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ร.ต.อ.หญิงอิทยา พิทักษ์วงค์  วันที่ - เวลา : [ ร.ต.อ.หญิงอิทยา พิทักษ์วงค์ ] IP : 1.20.234.91
 
     
คำตอบ  
 

รบกวนเข้าไปที่ E-libary สงป. เลือก กองการเงิน เลือก ระเบียบ/หนังสือเวียน เลือก ค่าอาหารผู้ต้องกัก หรือ ส่งเมล์มาจะจัดส่งข้อมูลให้  

วันที่-เวลา: [ 2016-11-14 10:47:48 ] IP: 125.24.77.39
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน