***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 480
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินบำเน็จ บำนาญ ตกทอด ตำรวจเสียชีวิต
 รายละเอียด
    เงินบำเหน็จตกทอดข้าราชการบำนาญเสียชีวิต ระยะเวลาในการดำเนินการใช้เวลานานเท่าไหร่คะ ยื่นเอกสารที่ต้นสังกัดตั้งแต่เดือนสิ้นเดือนเมษายน 2559 ไม่ได้รับการติดต่อจากต้นสังกัดเดือนกันยายนโทรถามเจ้าหน้าที่บอกให้ไปเซ็นต์เอกสารซึ่งระยะเวลาในการจัดทำเอกสารใช้เวลานานถึง 5 เดือนและเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเงินจะโอนเข้าไม่เกิน 10 พฤศจิกายนนี้  ซึ่ง ณ วันนี้ยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้า ช่วยตรวจสอบให้ด้วยคะ
รายดาบตำรวจประสาน ศิริหล้า สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเลย คะ 
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ให้ติดต่อกลับ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย .. กรณีไม่มีอะไรติดขัดเรื่องเอกสาร หน่วยที่รับเรื่องบันทึกข้อมูลในระบบบำเหน็จบำนาญตามรอบที่กรมบัญชีกลางกำหนดในแต่ละเดือน ทายาทจะได้รับเงินตามเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนดในเดือนนั้น
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2017-01-31 15:35:46] IP: 1.20.107.81
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน