***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 485
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปีตำรวจปฏิบัติหน้าที่จราจร
 รายละเอียด
    ขอหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0505.4/34248 ลง 30 ก.ย.45
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไปที่ E-libary สงป. เลือก กองการเงิน เลือก ระเบียบ/หนังสือเวียน เลือกฝ่ายการเงิน 6 ข้อมูลจะอยู่ในแฟ้มแล้ว หรือ ส่ง E-mail หรือ เบอร์ Fax มาทางกองการเงินจะจัดส่งเอกสารให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-10-21 10:33:10] IP: 125.25.144.65
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน