***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 441
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    บำเหน็จตกทอด
 รายละเอียด
    เนื่องด้วยบิดาของดิฉัน ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญเสียชีวิต ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และได้มีกานยื่นเรื่องกับทางหน่วยงานต้นสังกัดที่จังหวัดที่บิดาเกษียณอายุราชการไปตั้งแต่เดือนเดียวกัน ขณะนี้เป็นเวลา 5 เดือนแล้ว ยังไม่ได้รับเงินในส่วนของบำเหน็จตกทอดเลย ซึ่งได้มีการสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะ แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบ อยากทราบว่าดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
      รบกวนติดต่อ เจ้าหน้าที่กองการเงิน 02-205-1617 / 02-205-2343  เพื่อขอรายละเอียดข้อมูล จะได้ติดต่อเจ้าหน้าที่สังกัดที่คุณสุพัตราฯ ไปยื่น จะได้ทราบว่าติดขัดเรื่องอะไร
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-11-07 10:29:41] IP: 125.25.147.142
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน