***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 537
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินบำเน็จ บำนาญ ตกทอด ตำรวจเสียชีวิต
 รายละเอียด
    จะตรวจสอบ รายชื่อผู้ที่ได้รับบำนาญตกทอด/ทายาท ตรวจสอบยังไงครับ หรือ ทางทายาท ตรวจสอบเองได้ป่าวครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
   กรณีบำเหน็จตกทอด หรือ บำนาญพิเศษ ที่ทายาทจะได้รับ ... ทายาทติดต่อหน่วยสังกัดสุดท้ายของข้าราชการที่เสียชีวิต 
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-11-07 10:33:41] IP: 125.25.147.142
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน