***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 537
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ค่าเล่าเรียนบุตรกรณี 25 ปีแล้วยังไม่จบ ป.ตรี
 รายละเอียด
    

ขออนุญาติถามครับ 

คือผมได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางในการเล่าเรียนเนื่องจากพ่อได้เป็นข้าราชการตำรวจและได้เสียชีวิตในหน้าที่ ตอนนี้ผมก็อายุ 27 แล้วแต่ยังไม่จบ ป.ตรี ในกรณีที่ผมอายุ 27 แล้ว เงินที่ส่งให้เรียนยังจะส่งให้อยู่หรือป่าวครับ 

และในปัจจุบันนี้ผมก็ได้มีงานทำที่มั่นคงแล้วเพียงแต่ยังไม่จบป.ตรี มันจะยังเป็นยังไงต่อครับ จะมีปัญหาอะไรไหม ผมต้องไปยื่นเรื่องยุติการให้เงินค่าเล่าเรียนไหมครับ เนื่องจากผมมีงานทำแล้ว รบกวนด้วยครับ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 มาตรา4 "บุตร หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ3ปีแต่ไม่เกิน25ปี..."   ดังนั้น กรณีของผู้ตั้งคำถามมีอายุ 27 ปี

      1. หมดสิทธิรับสวัสดิการฯ ตั้งแต่อายุครบ25 ปี

      2. หากมีส่วนที่ได้รับไปเกินต้องส่งคืนเนื่องจากรับไปเกินสิทธิ

      3. ติดต่อหน่วยที่เบิกให้ และทำหนังสือแจ้งการหมดสิทธิได้รับเงินสวัสดิการฯ

    

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-11-07 11:03:09] IP: 125.25.147.142
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน