***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 479
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การใส่รหัสผิดทำให้หักเงินส่งสหกรณ์ผิด
 รายละเอียด
    กรณีเจ้าหน้าที่เงินเดือนคีย์รหัสผิด ทำให้ส่งหักผิดสหกรณ์ ราย ด.ต.หญิง พศวีย์ ดิษย์จำนงค์ เป็นสมาชิกสหกรณ์ บช.ก. แต่ การเงินคีย์ส่ง สหกรณ์ ตร. ทำให้เงินค้างที่ สหกรณ์ ตร แต่ไม่มีการส่งหัก บช ก ไม่ทราบจะแก้ไขยังไงคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

กองการเงินได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฎรายละเอียด ดังนี้

    1. ความคลาดเคลื่อนเกิดจาก เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วย คีย์รหัสสหกรณ์ไม่ถูกต้อง

    2. หน่วยต้นสังกัด ได้ทำหนังสือแจ้งสหกรณ์ ตร. ขอให้จ่ายเงินคืนเข้าบัญชี ด.ต.หญิง พศวีย์ ดิษย์จำนงค์   

    3. สหกรณ์ ตร. ได้จ่ายเงินคืนเข้าบัญชี ด.ต.หญิง พศวีย์ ดิษย์จำนงค์  ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.59 

 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-11-08 11:06:03] IP: 125.25.54.5
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน