***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 693
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
 รายละเอียด
    

ขอแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ร.ต.ท.หญิง โสภาวดี  วันที่ - เวลา : [ ร.ต.ท.หญิง โสภาวดี ] IP : 182.53.155.204
 
     
คำตอบ  
  เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ พธ.สกบ. จึงขอให้ผู้ถาม ประสานไปที่ ร.ต.ต.หญิง กัญญลักษณ์  ขันอาสา  หมายเลขโทรศัพท์  08 5829 5035  ได้โดยตรง
วันที่-เวลา: [ 2016-10-05 11:37:44 ] IP: 180.128.15.2
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน