***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1280
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    จำนวนหน่วยกิจ บัญชี ที่จะสอบสายการเงินได้
 รายละเอียด
    

ถ้าจะสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสายการเงิน  ผู้สมัครต้องมีหน่วยกิจวิชาบัญชีเท่าไหร่ถึงจะสมัครได้  พอดีจบ การจัดการมา  อยากจะสมัครสอบในสายนี้ค่ะ

 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ในสายการเงิน มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ เพราะฉะนั้น หากมีการเปิดสอบในสายการเงิน คือ ตำแหน่งที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการ(การเงิน) การเงินและพัสดุ การเงินและบัญชี ฯลฯ ขอให้มีคุณวุฒิในทางที่กล่าวมาข้างต้นทางใดทางหนึ่ง ก็สามารถสมัครสอบได้ค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-06-28 16:13:32] IP: 101.108.213.57
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน