***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 502
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การประมูลรถของกลาง
 รายละเอียด
    ขอความรู้เรื่องเงินประมูลรถของกลาง ด้วยครับ 
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนประสาน คด. เนื่องจากมีหนังสือสั่งการ ตร. เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนรถหรือของกลางให้ถูกต้องตาม ป.วิอาญา มาตรา 85 และกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดียาเสพติด ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ อีกด้วย
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-10-13 11:05:00] IP: 125.25.147.163
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน