***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 461
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การประมูลรถของกลาง
 รายละเอียด
    ขอความรู้เรื่องเงินประมูลรถของกลาง ด้วยครับ 
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : บรรจบ  วันที่ - เวลา : [ บรรจบ ] IP : 101.51.31.34
 
     
คำตอบ  
  รบกวนประสาน คด. เนื่องจากมีหนังสือสั่งการ ตร. เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนรถหรือของกลางให้ถูกต้องตาม ป.วิอาญา มาตรา 85 และกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดียาเสพติด ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ อีกด้วย
วันที่-เวลา: [ 2016-10-13 11:05:00 ] IP: 125.25.147.163
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน