***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 767
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอรับระเบียบเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าอาหารผู้ต้องหา
 รายละเอียด
    ด้วย กระผม ด.ต.สมชาย  เฉิดฉิ้ม จนท.พัสดุ สภ.ตากใบ ได้รับมอบหมายจากผู็บังคับบัญชา ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผู้ประกอบการในการประกอบเลี้ยงผู้ต้องหา ทราบมาจากผู้ดำเนินการเก่าๆว่า ค่าอาหาร ตกมื้อละ 25 บาท/คน/มื้อ ซึ่ง ราคาดังกล่าว ปัจจุบัน ไม่สามารถหาผู้ประกอบการได้เนื่องจากมีราคาต่ำ ผมจึงขอทราบเงินค่าอาหารผู้ต้องหามีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไปที่ E-libary สงป. เลือ กองการเงิน เลือกระเบียน/หนังสือเวียน คลิ๊กเลือกค่าอาหารผู้ต้องกัก หรือส่ง E-mail มาแล้วจะจัดส่งเอกสารให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-09-16 10:55:40] IP: 125.25.144.164
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน