***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 545
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    อบรมการขอจัดตั้งงบประมาณ
 รายละเอียด
    ปีนี้จะมีการจัดอบรมการของบประมาณรายได้ขั้นต่ำหรือเปล่าคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
   งป. ไม่เคยมีการอบรมในเรื่องดังกล่าว
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-09-06 15:26:51] IP: 180.128.15.2
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน