***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 483
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    หนังสือเวียน ตรที่ ๐๐๐๑(กม๑)/ว ๓๒ ลง ๑๘ มี.ค. ๕๖ เรื่องการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานสอบสวน
 รายละเอียด
    

 ขอสำเนาหนังสือครับ รอรับ จตช. 

 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนสอบถามที่กองอัตรากำลัง นะคะ เพราะน่าจะใช้หนังสือของกองอัตรากำลัง แต่ไม่ใช่ของกองการเงิน
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-08-18 11:51:09] IP: 125.25.205.130
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน