***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 521
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    เรียน สอบถามกรณีการรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผล กองทุนสืบสวนสอบสวน
 รายละเอียด
    สอบถามกรณี การรายงานแบบ กส.1, กส.2 ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบที่แท้จริงสมควรเป็นฝ่ายใด ดังกรณีมีหนังสือ  จาก สยศ.ตร. ที่0007.42/1484 ลง 5 ก.ค.59 ให้ทบทวนข้อมูลการรายงาน ซึ่งเห็นว่ามียอดการใช้จ่ายเงินจริง กับยอดการรายงาน(วจ.) ไม่ตรงกัน 
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

กรณีจากคำถามข้างต้น เนื่องจาก วจ.เป็นเจ้าของเรื่อง ดังนั้นจึงให้ติดต่อ วจ.โดยตรง                 ที่หมายเลข 02-2053252

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-08-16 11:19:23] IP: 125.26.202.88
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน