***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 507
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินบำเน็จ บำนาญ ตกทอด กรณีขรก.ตำรวจเสียชีวิต
 รายละเอียด
    รบกวนสอบถามเรื่องเงินบำเน็จบำนาญตกทอดแก่ทายาท ว่ามีสิทธิได้รับไหม กรณีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เบื้องต้น บำเน็จปกติ ได้รับแล้วค่ะ จสต.ขจรศักดิ์  คำชนะ ต้นสังกัด สภ เมืองนครพนม เสียชีวิต วันที่ 21 พ.ค 56 เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3480900388472  ถ้าได้รับจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ  ขอบพระคุณมากค่ะ 
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : สุภาภรณ์ คำชนะ  วันที่ - เวลา : [ สุภาภรณ์ คำชนะ ] IP : 27.55.79.22
 
     
คำตอบ  
  ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดที่ทายาทจะได้รับแล้ว ...ปรากฎว่าได้มีการจ่ายให้กับทายาท (บิดา/คู่สมรส/บุตร) เรียบร้อยแล้ว 
วันที่-เวลา: [ 2016-07-11 14:52:11 ] IP: 125.25.205.19
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน