***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 743
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกค่าอาหารผู้ต้องหาครับ
 รายละเอียด
    ผมเพิ่งมาทำเกี่ยวกับการเบิกค่าอาหารผู้ต้องหา อยากจะขอระเบียบ และตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการเบิกครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไปที่ E-Libary สงป. ไปที่กองการเงิน เลือกระเบียบ/หนังสือเวียน เลือกแฟ้มค่าอาหารผู้ต้องกัก หรือส่งเมล์มาจะได้จัดส่งเอกสารไปให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-06-30 11:03:14] IP: 125.25.205.247
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน