***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 597
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา
 รายละเอียด
    จะได้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ด.ต.หญิง บุษยา มณีพิพัฒน์คุณากร  วันที่ - เวลา : [ ด.ต.หญิง บุษยา มณีพิพัฒน์คุณากร ] IP : 223.205.225.79
 
     
คำตอบ  
  รบกวนขอ E-mail เพื่อที่กองการเงินจะได้จัดส่งเอกสารไปให้
วันที่-เวลา: [ 2016-06-27 10:29:49 ] IP: 118.174.178.168
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน