***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 643
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา และเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
 รายละเอียด
    ขอจัดส่งให้ที่ สถานีตำรวจภูธรฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะเข้าไปที่ E - libary ไม่สามารถดูได้ค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนขออีเมล์ หรือติดต่อกลับมาที่ฝ่ายการเงิน 6 
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-06-23 15:45:28] IP: 118.172.48.237
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน