***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 797
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่533/2556 เรื่องมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน
 รายละเอียด
    

ขอสำเนา คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาต ที่ 533/2556 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานการเงิน

 รบกวนส่งเข้าเมล  [email protected]

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 

 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  สามารถเข้าดูเอกสารได้ที่ E -libary สงป. เลือก กองการเงิน เลือก ระเบียบ/หนังสือเวียน เลือกฝ่ายการเงิน 6 เอกสารจะอยู่ในแฟ้ม และจะจัดส่งเอกสารให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-06-10 11:19:35] IP: 118.175.223.124
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน