***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 619
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ระเบียบการเบิกเงินค่าอาหารผู้ต้องกัก(ต่างด้าว)
 รายละเอียด
    อยากทราบว่า ผู้ต้องกัก ต่างด้าว สามารถเบิกค่าอาหาร ได้กี่มือ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไปที่ E - libary สงป. เลือก กองการเงิน เลือก หนังสือเวียน/ระเบียบ เลือก แฟ้มฝ่ายการเงิน 6 เลือกแฟ้มค่าอาหารผู้ต้องกัก ข้อมูลจะอยู่ในแฟ้ม แต่ต้องศึกษาคำสั่งมอบอำนาจประกอบไปด้วย
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-06-10 10:21:28] IP: 118.175.223.124
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน