***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1322
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอสำเนาคำสั่ง
 รายละเอียด
    ขอสำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 431/2550 ลง 1 ส.ค.2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ แและแบบขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน ตาม ป.วิอาญา ม.55/1
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  คำสั่ง ตร. ที่ 431/2550 ลง 1 ส.ค. 2550 ยกเลิกแล้วคะ ใช้คำสั่ง ตร. ที่ 121/2556 ลง 19 ก.พ. 2556 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ E - libary สงป. เลือก กองการเงิน เลือก หนังสือเวียน แฟ้มฝ่ายการเงิน 6 คำสั่งจะอยุ่ในแฟ้มแล้วคะ หรือ รบกวนส่ง E- mail มาแล้วจะจัดส่งเอกสารให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-04-27 10:47:49] IP: 118.174.178.219
 
คำตอบ  
  คำสั่งค่าใช้จ่ายส่งหมายเรียกพยาน
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-08-20 14:42:33] IP: 171.97.73.254
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน