***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1426
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินผู้เสียชีวิตข้าราชการบำนาญตำรวจ
 รายละเอียด
    

บิดาเป็นข้าราชการบำนาญตำรวจเสียชีวิต  จะติดต่อเรื่องผลประโยชน์ที่ลูกจะได้รับได้ที่ใด  และมีสิทธิได้รับเงินอะไรบ้าง ใช้หลักฐานและติดต่อได้ที่หน่วยงานใด  ขอบคุณค่ะ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

กรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต ได้รับเงิน

1. จากทางราชการ เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญเสียชีวิต และเงินบำเหน็จตกทอดผู้รับบำนาญเสียชีวิต

2. กรณีเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ต้องติดต่อ กองสวัสดิการ 02-205-1384

ข้อมูลที่ต้องรู้ 

 1. ต้องทราบว่าบิดา สังกัดที่ไหนให้ติดต่อที่หน่วยงานนั้น (ขอทราบเลขบัตรประชาชน จะตรวจสอบให้) เพื่อทำเอกสารขอรับเงิน

2. เอกสารที่ต้องใช้ คือ สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนสมรสทายาททุกคน เอกสารแสดงการเป็นทายาท  (ทายาทคือ  บิดา-มารดา คู่สมรส บุตร ของผู้รับบำนาญ)

มีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรสอบถาม 02-205-1617 ,02-205-2343

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-06-23 13:26:49] IP: 182.53.5.51
 
คำตอบ  
 

ขอทราบเรื่องการจ่ายเงินประจำปีค่ะ คุณพ่อออกจากราชการมาแล้ว อยากจะจ่ายค่าฌาปนกิจแทนคุณพ่อ และขอตรวจสอบที่ผ่านมาทา่นจ่ายครบหรือขาดจ่ายหรือไม่ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ หมายเลขสมาชิก 412052926

ขอบคุณคะ

 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-01-21 15:39:00] IP: 124.121.9.47
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน