***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 646
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินประจำตำแหน่ง
 รายละเอียด
    เงินประจำตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ รอง ผกก. ของ ศฝร.  และสามารถเบิก ot ได้ไหมครับ พอดีย้ายจากมา พงส.
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  คำถามไม่ชัดเจน ขอทราบรายละเอียดมากกว่านี้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-05-04 14:25:22] IP: 180.128.15.2
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน