***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 806
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอคำสั่ง ตร.ท่ี 222/2549
 รายละเอียด
    ขอคำสั่ง ตร.ท่ี 222/2549 ด้วยครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไปที่ เว็บ สงป. เลือก E-libary สงป. เลือก กองการเงิน เลือก ระเบียบ/หนังสือเวียน เลือก แฟ้มฝ่ายการเงิน 6 ข้อมูลจะอยู่ในแฟ้ม
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-04-21 14:13:33] IP: 125.26.202.58
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน