***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 457
 ประเภท : ด้านงบประมาณ
 เรื่อง
    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2558
 รายละเอียด
    โครงการก่อสร้างอาคาร สถ.ศพด.3 ขนาด  81-100 คน     ของเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง   ลงนามสัญญา เมื่อ  12  มิถุนายน  2558  เบิกจ่ายไปแล้ว  1 งวด   และส่งเอกสารขอเบิกงวดที่  2  เมื่อ  เดือน  พฤศจิกายน 2558   แต่สำนักงบประมาณดึงงบกลับ   ขณะนั้อยู่ระหว่างขั้นตอนใด  ค่ะ  
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : นางวาลัยพร ด้วงคง  วันที่ - เวลา : [ นางวาลัยพร ด้วงคง ] IP : 1.179.155.205
 
     
คำตอบ  
  เป็นของหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่ของ ตร. ค่ะ
วันที่-เวลา: [ 2016-04-18 14:47:20 ] IP: 180.128.15.2
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน