***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 604
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเรียกคืนอุปกรณ์ GFMIS Token Key
 รายละเอียด
    อุปกรณ์ GFMIS Token Key รหัสสำหรับการปฏิบัติงานในระบบงานพัสดุ(po) ระดับหน่วยเบิกจ่าย-20  เจ้าหน้าที่คนก่อนทำสูญหาย ไม่ทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ฝอ.4 ภ.จว.ชลบุรี  วันที่ - เวลา : [ ฝอ.4 ภ.จว.ชลบุรี ] IP : 101.109.62.105
 
     
คำตอบ  
  กรุณาติดต่อกลับเบอร์ 0 2205 1287, 0 2205 2330 เพราะต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่-เวลา: [ 2016-03-30 10:15:17 ] IP: 118.175.223.147
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน