***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 524
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ส่งธนาณัติไปแล้ว จะได้ใบขับขี่คืน ปีไหนครับ
 รายละเอียด
    

เนื่องจาก คุณ จักรภัทร ภวันโต โดนจร. สน.คู่ขนานลอยฟ้า จับ ข้อหา ควันดำ แล้วถูกยึดใบขับขี่ไว้

กลับมา ส่งธนาณัติไปตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 8 ก.พ. 59 ธนาณัติถึงปลายทาง สตช. วันที่ 9 ก.พ. 59 โดยแผนกการเงิน คุณ ยุพิน ผู้รับ

จนถึงปัจจุบัน วันนี้ วันที่ 21 มี.ค. 59 ยังไม่ได้รับใบขับขี่ กลับคืนมาเลย อยากจะสอบถามว่า ทาง หน่วยงานที่รับเรื่องไว้ จะดำเนินการให้เมื่อไหร่ครับ หรือต้องไปดำเนินการรับใบอนุญาติขับรถเองที่ สตช. ครับ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อมาทาง E-mail [email protected] (เท่านั้น)  

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กรุณาตรวจสอบธนาณัติว่า สั่งจ่ายให้หน่วยงาน "สน.คู่ขนานลอยฟ้า" หรือไม่ และโปรดติดต่อกับ สน.คู่ขนานลอยฟ้า หรือผู้รับเงินตามธนาณัติโดยตรง
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-03-25 15:06:35] IP: 125.26.202.41
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน