***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 621
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    สอบถามเกี่ยวกับเงินตกทอด
 รายละเอียด
    บิดาเป็นข้าราชการตำรวจเสียชีวิตช่วงเดือน ธ.ค. 58 อยากสอบถามเกี่ยวกับเงินตกทอดที่ทายาทจะได้รับ และระยะเวลาในการสั่งจ่ายเงินตกทอดให้แก่ทายาท ว่ากี่เดือน จึงจะทำการสั่งจ่ายเงินตกทอดค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ให้ทายาทติดต่อหน่วยงานผู้เบิกบำนาญต้นสังกัดของบิดา โดยเงินบำเหน็จตกทอดจะจ่ายให้กับทายาทตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา ระยะเวลาในการเบิกจ่ายขึ้นอยู่ผลการสอบสวนจำนวนทายาทและเอกสารหลักฐานของทายาททุกคน โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-03-11 13:49:05] IP: 125.26.202.53
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน