***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 588
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    สอบถามเกี่ยวกับเงินตกทอด
 รายละเอียด
    บิดาเป็นข้าราชการตำรวจเสียชีวิตช่วงเดือน ธ.ค. 58 อยากสอบถามเกี่ยวกับเงินตกทอดที่ทายาทจะได้รับ และระยะเวลาในการสั่งจ่ายเงินตกทอดให้แก่ทายาท ว่ากี่เดือน จึงจะทำการสั่งจ่ายเงินตกทอดค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : นริศา นันชนะ  วันที่ - เวลา : [ นริศา นันชนะ ] IP : 101.51.255.35
 
     
คำตอบ  
  ให้ทายาทติดต่อหน่วยงานผู้เบิกบำนาญต้นสังกัดของบิดา โดยเงินบำเหน็จตกทอดจะจ่ายให้กับทายาทตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา ระยะเวลาในการเบิกจ่ายขึ้นอยู่ผลการสอบสวนจำนวนทายาทและเอกสารหลักฐานของทายาททุกคน โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน
วันที่-เวลา: [ 2016-03-11 13:49:05 ] IP: 125.26.202.53
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน