***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1009
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    อนุมัติให้หน่วยงานในสังกัด ตร.ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง
 รายละเอียด
    

ต้องการหนังสือที่ ตร. อนุมัติลง 27 ก.ย.2545 ท้ายหนังสือ กง. ที่ 0005.40/617 ลง 26 ก.ย.2545 อนุมัติให้หน่วยงานในสังกัด ตร. ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้างและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 0528.2/1750 ลง 30 พ.ค.2545 เรื่อง การปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่อยงานย่อย เพื่อมาแจ้งเวียน ให้ หน่วยในสังกัด

                                     ขอบคุณคะ 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กรุณาดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บกองการเงิน
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-03-10 16:52:42] IP: 125.26.202.112
 
คำตอบ  
 
กรุณาดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง

http://www.budgetfinance.go.th/EArticle/home/?menu=54&subm=document_content&output=display_details&mod_id=47&subm_id=500&im=3 

ระบบการควบคุมหน่วยงานย่อย

http://www.budgetfinance.go.th/EArticle/assets/ebook/ebook1/files/download/e1.pdf
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-03-11 11:22:18] IP: 125.26.202.53
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน