***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1248
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การสอบสายบัญชี
 รายละเอียด
    

ทำไมสำนักงบประมาณ ไม่พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถบ้าง กรณีที่ผู้เข้าสอบทำคะแนนได้ดี แต่มีวุฒิการศึกษากล้ำกลี่ง น่าจะยกผลประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ ไม่ใช่พิจารณาแด่เพียงวุฒิตรงเท่านั้น แต่ผุ้ที่ได้เข้าไปไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลย สอบได้คะแนน ยังไม่ถึงครึ่งกับได้เป็นนายร้อย  คราวหน้าก็ไม่ต้องเปืดสอบให้เสียเวลาหรอก รับสมัครผู้มีวุฒิตรง แล้วบรรจุให้เลยจะดีกว่า เสียเวลาสอบทำไม ไม่เข้าใจ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เนื่องจากในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในครั้งนี้ ตร. ได้จัดสรรอัตราเงินเดือน จำนวน 400 อัตรา เพื่อรองรับการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีเท่านั้น และต้องเป็นคุณวุฒิที่สำนักงาน ก.พ. รับรองไว้แล้ว โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลง 11 ธ.ค.2551  ทั้งนี้การกำหนดวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะสามารถแต่งตั้งเป็น รอง สว. ทำหน้าที่บัญชี ได้ค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-05-11 16:15:08] IP: 182.52.92.248
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน