***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 462
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอบคุณ
 รายละเอียด
    กรณีที่ขอสำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 มานั้น บัดนี้ผมได้รับพร้อมหนังสือที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วครับ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  คำสั่งที่ได้รับชัดเจนนะคะ ของคุณเช่นกัน
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-02-12 10:29:48] IP: 118.174.178.161
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน