***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 508
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอคำสั่ง ตร.ที่ 234/2547 ลง 3 พ.ค.47 และ ที่ 222/2549 ลง 31 มี.ค.49
 รายละเอียด
    เรื่อง มอบอำนาจให้หักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลังการรับคำขอรับสินบนรางวัล และการขออนุมัติจ่ายเงินสินบนรางวัล
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กองการเงิน ได้จัดส่งเอกสารให่แล้วนะคะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-02-12 10:27:13] IP: 118.174.178.161
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน