***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 516
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอลดยอดเงินในบัญชี
 รายละเอียด
      ช่วงเดือน กันยายน 2558 มีเงินใช่้จ่าย 99000  บาท   ไม่มีเงินเหลือ ในบัญชี  แต่ รายงานเงินกองทุน ว่าไม่มีการใช้จ่าย  อยากได้ตัวอย่างหนังสือที่ ขอลดยอดเงินในบัญชีครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

ปีงบประมาณ 2558 หน่วยรายงานค่าใช้จ่ายเงินกองทุนฯต่ำไป ให้ประสานมายัง กองการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน ด่วน โทร 02 205 2102 เนื่องจากต้องปรับปรุงรายการทางบัญชี

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2016-01-13 14:42:56] IP: 125.25.54.88
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน